ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
โทร 086-771-5844
  • th

ปั๊มเกลียว 3 นิ้ว


ปั๊มเกลียว 3 นิ้ว

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
ปั๊มน้ำขดลวดโรเตอร์โซล่าเซลล์ ขนาด 3 นิ้ว

3in Helical Rotor Pumps (ปั๊มน้ำขดลวดโรเตอร์โซล่าเซลล์ ขนาด 3 นิ้ว)

สอบถาม