ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
โทร 086-771-5844
  • th

อินเวอร์เตอร์เชื่่อมสายส่ง Ongrid


อินเวอร์เตอร์เชื่่อมสายส่ง Ongrid

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง ดูการทำงานผ่านไวเลส

ด่วนมาแล้ว Grid Tie Inverter 1.5KW-10KW ดูการทำงานผ่าน wireless

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง รุ่น เอสทีซี อาร์

อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งออนกริด รุ่น STC R_GRID TIE SERIES

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง รุ่น เอสทีซี-จี300

อินเวอร์เตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายส่งขนาด 300 วัตต์

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง รุ่น เอสทีซี-จีที2500

อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง รุ่น STC-GT2500 INVERTER

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งออนกริด รุ่น ซีรีส์เอส

อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งออนกริด รุ่น อินเวอร์ ONGRID SERIES_S

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งออนกริด ขนาด 250 วัตต์

อินเวอเตอร์ 500W แบบเชื่อมต่อระบบสายส่งการไฟฟ้า (On-Grid Inverter) STC-250GT

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งออนกริด ขนาด 500 วัตต์

อินเวอเตอร์ 500W แบบเชื่อมต่อระบบสายส่งการไฟฟ้า (On-Grid Inverter) STC-500GT

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งออนกริด รุ่น เอสทีซี-จีที1200

อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งออนกริด รุ่น STC-GT1200

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง รุ่น เอสทีซี-จีที600

อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง รุ่น STC-GT600 อินเวอร์เตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายส่ง 600W ใช้กับระบบโซล่าเซลและกังหันลม ระบบ 12V

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่่อมสายส่ง ONGRID

อินเวอร์เตอร์เชื่่อมสายส่ง ONGRID

สอบถาม
อินเวอเตอร์แบบเชื่อมต่อระบบสายส่งการไฟฟ้า ขนาด 1 KW

เครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz สามารถ ใช้งานเชื่อมต่อร่วมกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าได้ ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งออนกริด 1.5-10 กิโลวัตต์

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 1.5-10KW

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งออนกริด 1.5 กิโลวัตต์

อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง ขนาด 1500W ระบบระบายความร้อนได้ดีด้วยอากาศ ไม่ต้องมีพัดลม ผ่านมาตรฐาน IEC ,CE ที่การไฟฟ้ายอมรับ

สอบถาม
อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งออนกริด 300 วัตต์ - 50 กิโลวัตต์

Grid inverter 300W-50KW สามารถทำงานแบบระบบสายส่งและระบบแบตเตอรี่สำรองไฟได้ในตัวเดียว มีระบบ MPPT เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมและติดตามสถ่นะการทำ

สอบถาม