ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
โทร 086-771-5844
  • th

อื่นๆ


อื่นๆ

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าและคำนวณค่าใช้จ่าย

เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า (วัด วัตต์ โวลท์ แอมป์)

สอบถาม
เครื่องตั้งเวลา ขนาด 15 แอมป์ 250 โวลท์

Din rail installation ติดตั้งแบบ Din rail Advanced pre-setting one week before ตั้งกำหนดเวลาให้ทำงานล่วงหน้าเป็นอาทิตย์

สอบถาม
เครื่องชี้ตำแหน่งแบบเลเซอร์

สามารถชี้ระยะทางเห็นเป็นลำแสงเลเซอร์สีเขียวด้วยสายตาปล่าว ระยะทางสูงสุดในการมองเห็นประมาณ 800 - 1,500 เมตร

สอบถาม
ชุดเรียนรู้การทำงานของโซลาเซลล์

เชิญชมรูปแบบการทำงานของชุดคิทโซล่าเซล ทั้งหมดสามารถประกอบได้ถึง 6 รูปแบบ ทั้งแบบ กังหันลม เครื่องบิน เรือ หุ่นยนต์สุนัข รถ ใบพัดเครื่องบินแบบอยู่กับที

สอบถาม
เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล 12 โวลท์ 16 แอมป์

ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เที่ยงตรง ถูกต้องแม่นยำ มีระบบไฟสำรองโปรแกรมและนาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติในตัวเอง

สอบถาม
ชุดเรียนรู้เซลล์เชื้อเพลิง

ชุดเรียนรู้วิทยาศาสตร์เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cells) พลังงานทางเลือกใหม่ สะอาด บริสุทธิ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี ใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิง โดยอาศัยเท

สอบถาม
สินค้าโปรโมชั่น

สินค้าโปรโมชั่น

สอบถาม
เครื่องชาร์ตพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องชาร์ตพลังงานแสงอาทิตย์

สอบถาม
ชุดคีมงานสายไฟโซลาเซลล์

ชุดคีมงานสายไฟโซล่าเซลล์CRIMPING

สอบถาม