ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
โทร 086-771-5844
  • th

อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จของแผงโซล่าเซลล์


อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จของแผงโซล่าเซลล์

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
โซล่าร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์ 10-60 แอมป์ 48 โวลท์

โซล่าร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์ MPPT ตั้งรุ่น 10A-60A 12/24 48V series Solar Charge Controller MPPT 10A-60A

สอบถาม
โซล่าร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์ 40 แอมป์ 48 โวลท์

โซล่าร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์ MTTP 40A 48V

สอบถาม
โซล่าร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์ 50 แอมป์ 48 โวลท์

ตัวคุมการชาร์จแบตเตอรี่แบบ MPPT 60 48V solar chrage controller

สอบถาม
โซล่าร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์ 60 แอมป์ 48 โวลท์

ตัวคุมการชาร์จแบตเตอรี่แบบ MPPT 60 48V solar chrage controller

สอบถาม
โซล่าร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์

โซล่าร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์ หรือ เครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อนำกระแสไฟฟ้ามาเก็บที่แบตเตอรี่

สอบถาม