ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
โทร 086-771-5844
  • th

เซลเชื้อเพลิง ชุดเรียนรู้


เซลเชื้อเพลิง ชุดเรียนรู้

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
ชุดเรียนรู้เซลล์เชื้อเพลิง

ชุดเรียนรู้วิทยาศาสตร์เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cells) พลังงานทางเลือกใหม่ สะอาด บริสุทธิ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี ใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิง โดยอาศัยเท

สอบถาม