ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
โทร 086-771-5844
  • th

แผงโซล่าเซลล์โมโน 240 วัตต์


แผงโซล่าเซลล์โมโน 240 วัตต์

รายละเอียดสินค้า

แผงโซล่าเซลล์ Mono 240W
Code: STC-M240
Short Detail:รายละเอียดย่อ
โซล่าเซลล์ขนาด 240W
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Voc) 30.21V
กระแสไฟฟ้าสูงสุด(Isc) 8.59A

Features
- Power tolerance of 0 to +3% provides a stable, high-energy system output
- Better performance under low light conditions
- More power per unit area for cost effective installation

Benefits:
10 years warranty at 90% of the minimal rated power output
25 years warranty at 80% of the minimal rated power output
Designed to meet the unique needs of customers

Specifications
Type :STC-M240
Peak Power (Pmpp): 240W
Open Circuit Voltage (Voc) :37.21
Short Circuit Current (Isc): 8.59
Optimum operating Voltage (Vmpp) :29.89
Optimum operating Current (Impp): 8.03
Module efficiency :14.70%
Maximum system voltage [V] :1000
Voltage temperature coefficient: -0.353%/c
Current temperature coefficient: +0.049%/c
Power temperature coefficient: -0.472%/c
Series Fuse Rating [A] :15A
Cells :6x10 pieces monocrystaline solar cells series strings
Front glass Ultra clear tempered glass :3.2mm
Cell encapsulation :EVA (Ethylene-Vinyl-Acetate)
Back sheet :Composite film
Frame: Anodised aluminium profile
Dimensions :1650x990x50mm
Weight :20.5Kg

ศักยภาพการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์เฉลี่ยที่ได้รับในประเทศไทย
                โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโดยที่ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จะมีค่าแปรเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 150 ‘ 10 ยกกำลัง 6 km (+17%)พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับนอกบรรยากาศโลกที่ระยะห่างดังกล่าวมีค่าสูงสุดประมาณ  1400W / mยกกำลัง 2 ในช่วงเดือนมิถุนายนและเดืนกรกฎาคม ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยที่โลกได้รับจะมีค่าประมาณ 1353 W /m สำหรับประเทสไทยอัตราการตกกระทบของพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยต่อวัน ซึ่งได้รับตามภาคต่างๆ ในประเทศมีค่า
ตัวแปรที่มีผลต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของโซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์
ตัวแปรสำคัญที่มีผลทำให้เซลล์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเข้มรังสีอาทิตย์
กระแสไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มรังสีอาทิตย์ กล่าวคือเมื่อความเข้มรังสีอาทิตย์สูง ก็จะทำให้กระแสไฟที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าสูงขึ้นด้วย ขณะที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะแปรตามความเข้มรังสีอาทิตย์น้อยมาก  ความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ใช้เป็นมาตราฐานคือการวัดที่พื้นผิวโลก ในสภาพอากาศปลอดโปร่งไม่มีเมฆหมอก และวัดที่ระดับน้ำทะเลในสภาพที่รังสีอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ซึ่งความเข็มรังสีอาทิตย์จะมีค่าประมาณ 1000  w/m2 หรือมีค่าอากาศมวล(Air Mass) เท่ากับ 1.5

อุณหภูมิ
กระแสไฟฟ้าจะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิที่สูงที่สูงขึ้นทุกๆ 1 องศา จะทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าลดลง 0.5 ๔%กรณีแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐาน ที่กำหนดประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ จะกำหนดว่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  จะทำให้แผงเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วงจรเปิด (Open Circuit) 21 Vที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหมายความว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จะได้จากแผงเซลล์ เมื่อยังไม่ได้ต่อวงจรกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่ากับ 21 v แต่ถ้าหากว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปเป็น 30 องศาเซลเซียส จะทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแผงเซลล์ลดลง 2.5 % หรืออาจกล่าวอีกนัยก็คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วงจรเปิดจะมีค่าลดลงเท่ากับ 21 v % 2.5 % = 0.252 v

จากข้อกำหนดดังกล่าวก่อนการเลือกใช้แผงเซลล์ จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของแผงเซลล์ที่ระบุไว้ในแผงแต่ละชนิดด้วยว่าใช้มาตรฐานอะไร อาทิ แผงเซลล์ชนิดหนึ่งระบุว่าให้กำลังงานได้ 80 W ที่มีความเข้มรังสีอาทิตย์ 1100 W/m2 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส อีกชนิดหนึ่งระบุกำลังงานที่ได้ 75 W ที่ความเข้มรัวสีอาทิตย์ 1000 W/m2 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งมีมาตรฐานการกำหนดที่แตกต่างกันแผงเซลล์ที่ให้กำลังได้ 80 W ใช้ว่าจะใหกำลังงานมากกว่าแผงเซลล์ 75 W เนื่องจากว่า หากพิจารณาที่สภาวะมาตรฐานที่ 1000 W/m2 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เมื่อเราคำนวณแล้วจะพบว่าแผงเซลล์ที่ระบุกำลังไฟฟ้า 80 W จะให้กำลังงานที่ต่ำกว่า

การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์และแผงโซล่าเซลล์

   การบำรุงรักษา  หมายถึง วิธีการปฏบัติหรือแนวทางตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานยาวนาน และผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด ท่านผู้ใช้งานควรทราบถึงสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  มีดังต่อไปนี้

1. พื้นที่ของแผง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ยิ่งมีขนาดใหญ่ จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น สรุปคือยิ่งมากยิ่งได้เยอะ

2. ความสว่างของแสงอาทิตย์ ยิ่งแสงอาทิตย์ตกลงบนแผงมาก จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น หากมีร่มเงาบังแผงแม้เพียง  1  เซลล์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้อาจลดลงเหลือแค่ครึ่งหรือต่ำกว่านั้น

3. ทิศทางการวางแผง ควรวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้หันไปทางด้านดวงอาทิตย์ เพื่อให้ผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด (ในประเทศไทยจะวางให้มีมุมเอียงประมาณ 15 องศา หันหน้าแผงไปทางทิศใต้)

4. ความร้อน แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำงานได้ดีในสภาพเย็นหากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ร้อน หรือ อยู๋ในที่มีอุณหภูมิสูงมากๆ จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง คือจะแปรผกผันกับความร้อนแต่จะแปรผันตรงกับแสงสว่าง

แนวทางการบำรุงรักษาที่เหมาะสม เมื่อติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วควรทำความสะอาดด้านหน้าแผงด้วยน้ำสะอาด (น้ำเปล่า) และใช้ผ้าหรือฟองน้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากอาจมีมูลนก ฝุ่นละออง หรือเศษใบไม้ ฯลฯ ติดอยู่บนแผงเซลล์ ไม่ควรใช้วัสดุที่ทำให้เกิดรอยบนหน้ากระจกหน้าแผงเซลล์มาทำความสะอาด  เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการรับแสงต่ำลง และต้องไม่ให้มีร่มเงามาบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00-16.00 น.

มารู้จักกับเซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่นำมาเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง และในทางอ้อมสามารถนำมาเปลี่ยนแปลงเป้นพลังงานความร้อนและสารเคมี เซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำจำพวก ซิลิคอน เยอรมันเนียม หรือสารอื่นๆ ที่สามารถก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้เมื่อถูกรังสีอาทิตย์ตกกระทบ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร

เซลล์แสงอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 1954 โดย Chapin , Fuller และ Pearson โดยบุคคลทั้งสามได้ค้นพบเทคโนโลยีการสร้างรอยติ่ พี – เอ็น (P-N Junction) แบบใหม่โดยวิธีการแพร่สารเข้าไปในผลึกของซิลิคอน จนได้เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง 6 %  ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า 15%ในระยะแรกของการพัฒนาเซลล์ จะใช้สำหรับโครงการด้านอวกาศ อาทิ ดาวเทียมหรือยานอวกาศที่ส่งจากพื้นโลกไปโคจรนอวกาศ จะใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำหนดไฟฟ้า ภายหลังจากนั้นจึงได้มีการนำเอาแผงเซลล์อาทิตย์มาใช้บนพื้นโลกกันอย่างแพร่หลาย

                เซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง กระแสไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟกระแสตรงโครงสร้างหลักของเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือ รอยต่อ พี –เอ็น ของสารกึ่งตัวนำที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ซิลิคอน เนื่องจากซิลิคอนเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในบรรดาสารกึ่งนำที่มีอยู่ในโลก จึงมีราคาถูกและเป็นสารกึ่งตัวนำที่ได้มีการพัฒนามานานแล้ว เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจึงเป็นที่เข้าใจและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

 หลักการผลิตไฟฟ้าโดยโซล่าเซลล์เซลล์แสงอาทิตย์

                วิวัฒนาการของเซลล์แสงอาทิตย์ได้มีมานานนับทศวรรษ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตขึ้นในช่วงแรกจะผลิตจากซีลิเนียม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานประมาณ  1 –2%จึงทำให้การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จนถึงช่วง พ.ศ 2493 ได้มีการผลิตซิลิคอนขึ้นได้สำเร็จเป็นครั้งแรก และได้พัมนาต่อมาเร่อยๆ เพื่อให้ได้เวลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทิภาพและราคาถุกลง ตลอดจนถึงมีอายุการใช้งานได้นาน ปุจจุบันเซลล์แสงอาทิตย์ได้มีการผลิตในหลายลัการะดังนี้

1.Single Crystalline Silicon

2.Poly Crystalline Silicon

3.Amorphous Siliocon

4.Gallium Arsenide

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยนำสารกึ่งตัวนำ อาทิ ซิลิคอน วึ่งมีราคาถูกและมีมากบนพื้นโลกโดยนำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลิตให้เป็นแผ่นให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์เมื่อแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รัวสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานที่เรียกว่า โฟรตอน (Photon) จะถ่ายโอนพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดข้ามขอบเขตออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอมและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่ออิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่ครบวงจรก็จะเกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น

องค์ประกอบหลักของเซลล์แสงอาทิตย์คือ สารกึ่งตัวนำ (Semi Conductors) จำนวน 2 ชนิดมาต่อกัน ซึ่งเร้ารียกว่า รอยต่อ พี –เอ็น (P-N Junction)เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ ก็จะถ่ายโอนพลังงานให้กับอะตอมของสารกึ่งตัวนำทำให้เกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและประจุบวกขึ้นได้แก่ อิเล็กตรอนและโฮล โครงสร้างรอยต่อพี – เอ็น จะทำหน้าที่ในการสร้างสนามฟ้าภายในเซลล์เพื่อแยกพาหะไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนให้ไหลไปที่ขั้วลบและทำให้พาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไหลไปที่ขั้วบวก ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงขึ้นที่ขั้วทั้งสอง เมื่อเราต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับอุปกรณืไฟฟ้าต่างๆ ก็จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ยังมีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์ และเราสามาถนำเอาพลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ไดทันที  หรือนำไปเก็บกักไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานในภายหลังได้

แม้ว่าเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนป็นที่เชื่อถือไดโดยใช้สารกึ่งตัวนำแบบผลึกของซิลิคอน ที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 12 -17 %  แต่ทว่าราคาของเซลล์แสงอาทิตย์แบผลึกของซิลิคอน ไม่สามารถที่จะลดราคาลงได้อีกมากนักเนื่องจากผลึกของซิลิคอนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีคุณค่าเพิ่มที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียมกับการนพมาผลิตเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากนั้นกรรมวิธีในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จากผลึกของซิลิคอน ที่จะต้องนำมาเลื่อยให้เป็นแผ่นบางๆ (wafer) จึทำให้เกิดการสูญเสียในลักาณะขี้เลื่อยไปไม่น้อยกว่าครึ่ง

อย่างไรก็ตามบริษิทผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์หลาย ๆ แห่ง ได้พยายามที่จะพัฒนาเพื่อลดราคาการผลิตด้วยการดึงเป็นแผ่นฟิล์ม (Ribbon) และการใช้ซลิคอนแบบไม่เป็นผลึก(Amorphous Silicon) ในลักษณะฟิล์มบางเคลือบลงบนแผ่นกระจกหรือแผ่น Stainless  steel  ที่งอโค้งได้โดยวิธีการดังกล่าวแล้วนี้ จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงไปไดมาก แต่เนื่องจาดซิลิคอนแบบผลึกดังนั้นจึงได้มีการพยายามพัฒนาสารประกอบตัวอื่นๆ อาทิ Copper lndium Diselenide(CLS) และCadmium Telluride (CdTe) เพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางขึ้น โดยมีความคาดหวังว่าจะมีประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานนานกว่าวิลิคอนแบบไม่เป็นผลึก นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาประกอบซึ่งใช้สำหรับแปลงค่ากระแสไฟฟ้า (lnverter) ให้มีราคาถูกลงอีกด้วย

หมวดหมู่:
แผงโซล่าเซลล์ Solar panel
ชื่อรุ่น:
STC-M240
ปรับปรุงล่าสุด:
15 ตุลาคม 2013
แผงโซล่าเซลล์โมโน 240 วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ชุดโซล่าเซลล์สำหรับบ้าน อาคาร รีสอร์ท

ชุดโซล่าเซลล์ ราคาประหยัด คุณภาพเยี่ยม ผ่านมาตรฐานการผลิต พร้อม จัดส่งทั่วประเทศ สำหรับบ้าน อาคาร รีสอร์ท โรงเรือน รีสอร์ท สามารถต่ออุปกรณ์ หรือ เค

สอบถาม
โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

เป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ควบคุมการทำงานด้วยซีพียูคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จโซล่าเซล ทำงานด้วยระบบ PWM (Pulse Width Mod) ป้องกันและรัก

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W 24V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
หลอดแอลอีดีประหยัดพลังงาน รุ่น เอสทีซี-บี612

หลอด LED ประหยัดพลังงาน 6W/12V STC-B612

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ ขนาด 2 นิ้ว

2in Centrifugal Pumps ปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับการจัดหาน้ำ

สอบถาม
Growatt โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter

ใช้ไฟฟ้าในการสตาร์ตต่ำ มีช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กว้าง สามารถปรับและตั้งค่าช่วงความเร็วของปั๊มอย่างอิสระ

สอบถาม
โซล่าปั๊มน้ำบาดาล

โซล่าเซลล์ดีซีปั๊มบาดาล Solar Submersible Pump

สอบถาม
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ รุ่น เอสทีซี-พีแอล

หลอดฟลูออเรสเซนต์ SUPER BRIGHT POWER LED- STC-PL18W

สอบถาม