ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
โทร 086-771-5844
  • th

โซล่าคิทเพื่อการเรียนรู้


โซล่าคิทเพื่อการเรียนรู้

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
ชุดเรียนรู้การทำงานของโซลาเซลล์

เชิญชมรูปแบบการทำงานของชุดคิทโซล่าเซล ทั้งหมดสามารถประกอบได้ถึง 6 รูปแบบ ทั้งแบบ กังหันลม เครื่องบิน เรือ หุ่นยนต์สุนัข รถ ใบพัดเครื่องบินแบบอยู่กับที

สอบถาม