ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
โทร 086-771-5844
  • th

โซล่าปั๊ม ปั๊มน้ำบ่อบาดาล


โซล่าปั๊ม ปั๊มน้ำบ่อบาดาล

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 5,500 ลิตร/ชั่วโมง

สามารถสูบน้ำเพื่อใช้ในงานเกษตร โรงเรียน โรงงาน โรงแรม ปั๊มกะทัดรัด ทำงานเงียบเรียบเบา กินไฟน้อย ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

สอบถาม
ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2500 ลิตร/ชั่วโมง 500 วัตต์

สามารถสูบน้ำเพื่อใช้ในงานเกษตร โรงเรียน โรงงาน โรงแรม ปั๊มกะทัดรัด ทำงานเงียบเรียบเบา กินไฟน้อย ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

สอบถาม
ดีซีโซล่าปั๊ม

ดีซีโซล่าปั๊ม โซล่าเซลล์ดีซีปั๊ม Solar Pool DC Pump

สอบถาม
ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 1380 ลิตร/ชั่วโมง 500 วัตต์

สามารถสูบน้ำเพื่อใช้ในงานเกษตร โรงเรียน โรงงาน โรงแรม ปั๊มกะทัดรัด ทำงานเงียบเรียบเบา กินไฟน้อย ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

สอบถาม
ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 760 ลิตร/ชั่วโมง 120 วัตต์

สามารถสูบน้ำเพื่อใช้ในงานเกษตร โรงเรียน โรงงาน โรงแรม ปั๊มกะทัดรัด ทำงานเงียบเรียบเบา กินไฟน้อย ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

สอบถาม
ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 760 ลิตร/ชั่วโมง 160 วัตต์

สามารถสูบน้ำเพื่อใช้ในงานเกษตร โรงเรียน โรงงาน โรงแรม ปั๊มกะทัดรัด ทำงานเงียบเรียบเบา กินไฟน้อย ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

สอบถาม