ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
โทร 086-771-5844
  • th

โปรโมชั่น


โปรโมชั่น

ลดราคาพิเศษจนถึงสินเดือนนี้เท่านั้นหรือจนกว่าของจะหมด
 


ลดราคาพิเศษ JFY Grid Tie Inverter รุ่น 1.5KW-30KW
Single phase จำนวนจำกัด

รุ่น JSI-1500TL / 1 เฟส ราคา 18,500 บาท

รุ่น JSI-2000TL / 1 เฟส ราคา 23,600 บาท

รุ่น JSI-3000TL / 1 เฟส ราคา 29,400 บาท

รุ่น JSI-5000TL / 1 เฟส ราคา 39,500 บาท

รุ่น JSI-6000TL / 1 เฟส ราคา 46,000 บาท

รุ่น 3 เฟส จำนวนจำกัด

รุ่น Suntree-5000TL / 3 เฟส ราคา 62,000 บาท

รุ่น Suntree-6000TL / 3 เฟส ราคา 70,500 บาท

รุ่น Suntree-8000TL / 3 เฟส ราคา 76,500 บาท

รุ่น Suntree-10000TL / 3 เฟส ราคา 81,500 บาท

รุ่น Suntree-20000TL / 3 เฟส ราคา 125,000 บาท

รุ่น Suntree-30000TL / 3 เฟส ราคา 159,000 บาท

ชุดระบบ On Grid ราคาพิเศษ

JSI-1500TL + แผง Suntech 285W 6 แผง ราคา 54,000 บาท

JSI-2000TL + แผง Suntech 285W 8 แผง ราคา 71,600 บาท

JSI-3000TL + แผง Suntech 285W 12 แผง ราคา 101,400 บาท

JSI-5000TL + แผง Suntech 285W 18 แผง ราคา 147,500 บาท

JSI-6000TL + แผง Suntech 285W 22 แผง ราคา 178,000 บาท

รุ่น 3 เฟส 3 Phase

Suntree-5000TL + แผง Suntech 285W 20 แผง ราคา 182,000 บาท

Suntree-6000TL + แผง Suntech 285W 22 แผง ราคา 196,500 บาท

Suntree-8000TL + แผง Suntech 285W 28 แผง ราคา 240,500 บาท

Suntree-10000TL + แผง Suntech 285W 36 แผง ราคา 258,900 บาท

Suntree-20000TL + แผง Suntech 285W 72 แผง ราคา 477,999 บาท

Suntree-30000TL + แผง Suntech 285W 108 แผง ราคา 794,999 บาท