ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
โทร 086-771-5844
  • th
  • โซลาเซลล์

โซลาเซลล์

SUNERGYTECH ซันเนอยี่เทคโนโลยีโซล่าเซลล์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ฟรี อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง กังหันลม อุปกรณ์การใช้พลังงานลมฟรี จำหน่ายในราคราปลีกและส่ง อุปกรณ์พลังงานทดแทนครบวงจร ประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่างนำยุดล้ำสมัย อุปกรณ์การเกษตรและอุปกร์ผ่อนแรงอีกมากมายเพื่อสะดวกสบายในการทำงาน

Sunergy Technology จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในพัฒนาสังคมและประเทศให้มากขึ้น เพราะทุกวันนี้โลกของเราเริ่มเต็มไปด้วยควันพิษ อากาศที่ไม่บริสุทธิ์และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรต่อมนุษย์ ประกอบกับต้นทุนเชื้อเพลิงหรือน้ำมันซึ่งเป็นพลังงานหลักในการผลิตทุกครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมมีแนวโน้มเริ่มลดน้อยลงและมีราคาที่สูงขึ้น ทางทีมงาน Sunergy Technology จึงได้มีการรวมตัวผู้ที่มีความรู้ทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีเพื่อผสมผสานทางความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีต้นทุนที่ต่ำหรือเหมาะสมต่อผู้ที่จะนำพลังงานทดแทนไปใช้งานในครัวเรือนหรือกระบวนการผลิตของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงาน ลม แสงแดด น้ำ และอื่นๆ

ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่ทั่วไปทุกที่ของประเทศไทยพลังงานทดแทนดั่งกล่าวจะถูกนำมาใช้มากขึ้นในอนาคตเพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบข้างอย่างยั่งยืน ณ ขณะนี้ทางทีมงานได้จัดหาและนำเข้าเครื่องมือ และ อุปกรณ์สำหรับพลังงานทดแทนและการใช้งานทั่วไป ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดและศึกษาคุณสมบัติของสินค้าและบริการได้จากรายการใน Web site หากดูแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัยประการใดสามารถส่งอีเมล์หรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

หมวดหมู่สินค้าโซล่าเซลล์

ปั๊มซับเมอร์ส ดูดน้ำลึกพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จากบ่อหรือน้ำบาดาล เหมาะสำหรับในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค บริโภค ออกแบบตามความต้องการนำไปใช้งาน

ปั๊มซับเมอร์ส ดูดน้ำลึกพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มซับเมอร์ส ดูดน้ำลึกพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องสูบน้ำแบบ จุ่มใต้น้ำ(Submersible Pump) น้ำซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำชนิดเดียวกับที่เรารู้จักกันทั่วไปว่า ปั๊มไดโว่ แต่ประสิทธิภาพสูงกว่า และการใช้งานที่ระดับความลึกใต้ผิวดินมากกว่า

ปั๊มสระว่ายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มสระว่ายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำที่ใช้กับสระว่ายน้ำ เป็นปั๊มระบบหมุนรอบแกนเพลา มีปริมาตรมาตรสูง ความดันปานกลางมีตะกร้าดักผงหน้าปั๊ม เพื่อป้องกันตะกอนใหญ่ ซึ่งทำให้ใบพัดปั๊มอุดตัน

ปั๊มน้ำวนพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำวนพลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานด้วยการหมุนของใบพัด ทำให้เกิดแรงดันจ่ายไปตามท่อน้ำ ข้อดีคือ ขนาดเล็ก หลักการทำงานง่าย ชิ้นส่วนไม่มาก จ่ายน้ำได้ในปริมาณมาก

ปั๊มแรงเหวี่ยงสแตนเลสพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มแรงเหวี่ยงสแตนเลสพลังงานแสงอาทิตย์

ทำงานโดยอาศัยการหมุนของใบพัดหรืออิมเพลเลอร์ฟที่ได้รับการถ่ายเทกำลังฟจากเครื่องยนต์ต้นกำลังหรือมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อใบพัดหมุนพลังงานจากเครื่องยนต์ก็จะถูกถ่ายเทโดยการผลักดันของครีบใบพัด

ปั๊มน้ำสแตนเลสแบบล่อน้ำด้วยตนเองพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำสแตนเลสแบบล่อน้ำด้วยตนเองพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำโปโลแบบหอยโข่ง สแตนเลส ชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง Stainless Steel Self-Priming Pumps เรือนปั๊มผลิดจากสแตนเลส ใบพัดทองเหลือง เพลาสแตนเลส ซีลกันรั่วแบบ เซรามิก

ปั๊มเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดแนวนอน พร้อมมอเตอร์ในตัว ชนิดใบพัดเปิด เหมาะสำหรับสูบระบายน้ำทิ้ง และงานในระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ งานอเนกประสงค์ทั่วไป ปั๊มน้ำได้มาก ตัวเรือน ปั๊มเหล็กหล่อ

เครื่องใช้พลังงานทดแทน

เครื่องใช้พลังงานทดแทน

เครื่องใช้พลังงานทดแทนคือ เครื่องใช้ที่ไม่ใช้พลังงานที่มาจากน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน

อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีใช้ในทุกบ้านที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นเครื่องใช้ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ไปเป็นพลังงานแสง

อุปกรณ์โซล่าเซลล์

อุปกรณ์โซล่าเซลล์

Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ photovoltaic ซึ่งต่างก็มีที่มาจากคำว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์

เป็นอินเวอเตอร์ที่ใช้ต่อตรงกับปั๊มน้ำรองรับไฟเข้า ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ หรือ ไฟฟ้ากระแสสลับ จากการไฟฟ้า มีระบบ soft ware ควบคุมมอเตอร์ ที่จะทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนความถี่ของ อินเวอเตอร์ให้พอดีกับกำลังของไฟฟ้าที่จ่ายตรงมาจากแผ่นโซล่าเซลล์อย่างอัตโนมัติ

ตัวควบคุมปั๊ม BLDC พลังงานแสงอาทิตย์

ตัวควบคุมปั๊ม BLDC พลังงานแสงอาทิตย์

ใช้สำหรับผู้ที่มีปั๊มชักอยู่แล้ว และมีแผงโซลาร์เซลล์ ต้องการเปลี่ยนมอเตอร์ขับปั๊ม ให้ดีกว่าเดิม จากมอเตอร์ DC ธรรมดา ที่ร้อนใช้งานได้ไม่นาน เป็นมอเตอร์ DC Brushless ที่ใช้งานได้ทั้งวัน

Solar pump inverter อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ ปั๊มน้ำ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์  ปั๊มน้ำ  solar pump inverter ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์  solar pump inverter อินเวอร์เตอร์ขับปั๊มน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ประสิทธิภาพสูง ราคาโรงงาน พร้อมบริการหลังการขาย

พร้อมออกแบบระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ครบวงจรทั้งปั๊มน้ำดีซีและเอซี

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ (solar pumping inverter)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในะระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ โดยทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงโซ่ล่าเซลลล์ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายให้กับปั๊มน้ำชนิดเอซี AC โดยปั๊มน้ำแบบชนิด AC มีทั้งแบบที่เป็น

1.ปั๊มน้ำเอซี AC 220 VAC  single phase เฟสเดียว 

2.ปั๊มน้ำเอซี AC 220 VAC 3 Phase  3 เฟส

 2.ปั๊มน้ำเอซี AC 380 VAC 3 Phase  3 เฟส

ในการเลือกโซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar pumping inverter) ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับกำลังวัตต์หรือแรงม้าของปั๊มน้ำ เพื่อให้โซล่าอินเวอร์เตอร์สามารถสตาร์ทปั๊มน้ำให้สามารถทำงานได้ในตอนเริ่มต้นการทำงานและสามารถจ่ายไฟให้กับตัวปั๊มน้ำได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ปัจจุบันมีการนำโซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar pumping inverter) มาใช้งานกันอย่างหลากหลาย ทั้งในการขับมอเตอร์  ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร  ฟาร์ม  ทำนา ทำสวน ระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน  ระบบสูบน้ำบาดาล   ระบบสูบน้ำด้วยพลังงงานแสงอาทิตย์ขึ้นที่สูง

 

 

Solar  Pumping  Inverter   สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ แบบ 220v   3 phase

 

INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter

INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter สุดยอดอัจฉริยะ สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

ใช้แผงโซล่าเซลล์น้อย ราคาโรงงาน พร้อมบริการหลังการขาย

INVT  โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ สามารถขับปั๊มน้ำสำหรับแบบ 1 เฟส 220VAC  และ อีกทั้ง ยังสามารถขับ มอเตอร์ปั๊มน้ำ แบบ 3 เฟส  220 VAC อีกด้วย

-INVT Solar pumping inverer สามารถต่อใช้งานกับมอเตอร์ปั๊มน้ำ แต่ต้องไม่เกินกำลังของอินเวอร์เตอร์

-INVT Solar pumping Inverter  มี IP 65 สามารถติดตั้งในที่ร่ม หรือ กลางแจ้งได้ส่วนมากจะเป็นที่นิยมติดตั้งไว้ใต้แผง

โซ่ล่าเซลล์

**ทนต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้งและทนต่อสภาพอากาศที่มีการเปลียนแปลงบ่อย

-INVT Solar pumping Inverter มี  terminal แบบ Quick  connect (เข้าหัวคอนเน็กเตอร์แล้วเสียบต่อได้เลย)สามารถติดตั้งได้ง่าย สะดวก  รวดเร็ว ประหยัดเวลา

-มี Function AC  by pass สามารถต่อเข้าไฟสายส่งของการไฟฟ้านครหลวงหรือส่วนภูมิภาค ไฟจากเครื่องGenerator หรือ เครื่องปั่นไฟ

**มี Optionอัจจริยะ  ตรวจสอบระดับน้ำ และ สตาร์ท/หยุด เครื่องเจนเนอร์เรเตอร์ หรือ เครื่องปั่นไฟ

-ใช้ไฟโวลต์เริ่มการทำงานไม่สูงและรองรับโวลต์อินพุทได้กว้างมากขึ้น

-สามารถต่อใช้งานรองรับกับแผงโซล่าเซลล์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น แบบ โมโนคริสตัลไลน์ , โพลีคริสตัลไลน์, แผงแบบอมอฟัส,Thin film

-ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล

-สามารถปรับความเร็วควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำได้

-มีฟังก์ชั่นป้องกันการกระชากของมอเตอร์ตอนสตาร์ท (Soft start motor)

-มีหน้าจอการทำงานแบบ LED และ LCD  แสดงผลการทำงาน

-มีฟังก์ชั่่นป้องกันแรงดันเกินพิกัด

-มีฟังก์ชั่่นป้องกันกระแสเกินพิกัด

-มีฟังก์ชั่่นป้องกันโหลดเกิน (Over load)

-และ ฟังก์ชั่นอื่่นๆอีกมากมาย ให้ได้เรียนรู้ ศึกษา

Growatt โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter

ใช้ไฟฟ้าในการสตาร์ตต่ำ มีช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กว้าง สามารถปรับและตั้งค่าช่วงความเร็วของปั๊มอย่างอิสระ มีฟังก์ชั่นทำงานแบบเงียบ,ป้องกันกระแสไฟเกิน,กระแสเกิน,กระแสเกินพิกัด ฟังก์ชั่นการป้องกัน ฯลฯ สามารถใช้ได้กับมอเตอร์หลายรูปแบบ สามารถใช้ได้กับไฟฟ้าในอาคารและเครื่องปั่นไฟ มีโมดูลการตรวจสอบระดับน้ำสำหรับปิด/เปิดเครื่อง

 

Powtran โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter อัจฉริยะ

สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ติดตั้ง ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย  ราคาโรงงาน พร้อมบริการหลังการขาย Solar  Pumping  Inverter   สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ แบบ 220v   3 phase

สินค้า
หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาลระยะใกล รุ่น 4 แผง, โซลาเซลล์

ชุดปั้มน้ำโซล่าเซลล์ชุดนี้มีทั้งหมด 4 แผงใช้งานได้หลากหลายรุ่น STC-3SPS 2.3 4 แผง

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W, โซลาเซลล์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W 24V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
Solar pump inverter อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์, โซลาเซลล์

Solar pump inverter อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ ปั๊มน้ำ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี์

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 250W, โซลาเซลล์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 250W 24V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter, โซลาเซลล์

INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter สุดยอดอัจฉริยะ สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 370W, โซลาเซลล์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 370W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
Growatt โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter, โซลาเซลล์

ใช้ไฟฟ้าในการสตาร์ตต่ำ มีช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กว้าง สามารถปรับและตั้งค่าช่วงความเร็วของปั๊มอย่างอิสระ

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 550W, โซลาเซลล์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 550W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
Powtran โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter, โซลาเซลล์

สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ติดตั้ง ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ราคาโรงงาน

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 750W, โซลาเซลล์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 750W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล 250 วัตต์รุ่น 4 แผง, โซลาเซลล์

ชุดปั้มน้ำโซล่าเซลล์ชุดนี้มีทั้งหมด 4 แผงใช้งานได้หลากหลายรุ่น STC-3SPS 3.6 4 แผง

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W สูบลึก 16 เมตร, โซลาเซลล์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 24V สูบลึก 16 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาลระยะใกลรุ่น  2 แผง, โซลาเซลล์

ชุดปั้มน้ำโซล่าเซลล์ชุดนี้มีทั้งหมด 2 แผงใช้งานได้หลากหลาย

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W สูบลึก 22 เมตร, โซลาเซลล์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W 24V สูบลึก 22 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาลระยะใกลรุ่น 1 แผง, โซลาเซลล์

ชุดปั้มน้ำโซล่าเซลล์ที่มีอายุการใช้งานที่ยามนานถึง 25 ปี ชุดนี้มีทั้งหมด 1 แผงใช้งานได้หลากหลาย

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W สูบลึก 22 เมตร, โซลาเซลล์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 48V สูบลึก 22 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาลระยะใกลรุ่น 1 แผง, โซลาเซลล์

ชุดปั้มน้ำโซล่าเซลล์ที่มีอายุการใช้งานที่ยามนานถึง 25 ปี ชุดนี้มีทั้งหมด 1 แผงใช้งานได้หลากหลาย

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 150W สูบลึก 18 เมตร, โซลาเซลล์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 150W 48V สูบลึก 18 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาลรุ่น 4 แผง, โซลาเซลล์

ชุดปั้มน้ำโซล่าเซลล์ที่มีอายุการใช้งานที่ยามนานถึง 25 ปี ชุดนี้มีทั้งหมด 4 แผงใช้งานได้หลากหลาย

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 200W สูบลึก 30 เมตร, โซลาเซลล์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 200W 48V สูบลึก 30 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณซัน
ปีที่เข้าร่วม:
30 พฤศจิกายน 544
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
สถานที่ตั้งบริษัท:
89/2 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 1-9-6 ถ.นวมินทร์-รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม 10240
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
ผู้ติดต่อ:
คุณซัน
ที่อยู่:
89/2 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 1-9-6 ถ.นวมินทร์-รามอินทรา
ตำบล:
แขวงคลองกุ่ม
อำเภอ/เขต:
เขตบึ่งกุ่ม
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10240
โทรสาร:
02-101-8991
มือถือ:
086-771-5844
เว็บไซต์:
www.sunergytechnology.com/
อีเมล์:
sansak_tong@hotmail.com
ไลน์ไอดี: